Personprofil

I min karriere har jeg gennemgået en del tests og analyser af mig og min personlighed. De viser bl.a., hvordan jeg er på jobbet.

Personlighedstests

I de personlighedtests, jeg har taget, scorer jeg ret ens. Der er naturligvis små variationer, men der er ikke de store forskelle. 

2018 fik jeg lavet to personlighedstests. I den ene er mine 10 mest markante facetter:

 • Dominant
 • Taktisk
 • Aktiv
 • Spændingssøgende
 • Målrettet
 • Praksisorienteret
 • Forandringslysten
 • Høj selvdisciplin

I nedenstående hjul er de 16 væsentligste personlighedstræk placeret i forhold til Circumplex modellens otte facetter.

16 personlighedsfacetter

I den anden test fik jeg følgende personlighedskarakteristika.

Udadvendt: Jeg scorer højt på udadvendthed, hvilket tyder på, at jeg er social, energisk og livlig. Jeg foretrækker at være sammen med andre og keder mig hurtigt alene (i hvert fald når jeg er på job). I denne kategori scorer jeg højt på:

 • Selvsikkerhed
 • Risikovillighed
 • Optimistisk
 • Aktivitetsniveau
 • Venskabelig

Samvittighedsfuld: Mit resultat på samvittighedsfuld er højt. Det betyder, at jeg sætter klare mål og følger dem trofast. Andre ville beskrive mig som ekstremt pålidelig og hårdtarbejdende. Her scorer jeg højt på:

 • Viljestyrke
 • Målrettethed
 • Drive
 • Koordinerende
 • Analyserende
 • Pligtopfyldende

Åbenhed: Her scorer jeg normal, hvilket tyder på, at jeg er glad for traditioner, men er villig til at afprøve nye ting. Jeg ville ikke kategorisere mig selv som hverken enkel eller kompliceret tænker. For andre fremstår jeg som en velbegavet person, men ikke en intellektuel. Her ligger jeg højt på:

 • Rebelsk
 • Eventyrlysten
 • Følsomhed
 • Interesse i kunst
 • Fantasi
 • Intellekt

Medmenneskelighed: Mit resultat på medmenneskelighed er almindeligt, hvilket tyder på, at jeg er opmærksom på andre. Jeg har dog tidligere taget mig af medarbejdere, der er kommet tilbage fra sygdom, så jeg har måske alligevel et skjult talent. Under denne kategori har jeg stort udslag på:

 • Sympati
 • Hensynsfuld
 • Tillidsfuld
 • Samarbejdsvillig
 • Moral
 • Beskedenhed

Personlig styrkeprofil

I forbindelse med et jobskifte i 2014 fik jeg lavet en personlig styrkeprofil. Den viser, at jeg scorer højest i kategorierne visdom og lederskab og lavest i mådehold. I de forskellige kategorier scorer jeg højest i:

 • Visdom: opfindsomhed og videbegær
 • Lederskab: lederevner og entusiasme
 • Medmenneskelighed: social intelligens og venlighed
 • Retfærdighed: fairness og mod
 • Mådehold: Selvkontrol (dog ikke særlig højt)
 • Transcendens: humor og taknemmelighed

MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

I efteråret 2013 fik jeg lavet en MBTI typeindikatortest på jobbet. Ifølge den er jeg ENTP’er.

 • E (ekstrovert)
 • N (intuition)
 • T (tænkning)
 • P (opfattelse)

Det betyder, ifølge litteraturen om emnet, at jeg ser muligheder, og min verden er fuld af spændende udfordringer. ENTP’er opfinder kreative løsninger, mens de stoler på deres evne til at improvisere og nyder at udfolde deres opfindsomhed. ENTP’er bruger deres tænkning til at analysere situationer og deres ideer til at planlægge. ENTP’er er igangsættere og snarrådige.

DiSC personprofil

Min samlede DiSC personprofil fra 2011 ser således ud:

 • Dominans: 17
 • Social indflydelse: 7
 • Stabilitet: -8
 • Competencesøgende: -16

Ifølge Wikipedia er mennesker, der scorer højt i “D”, meget aktive i løsningen af problemer og udfordringer. En DiSC-personprofil giver selvindsigt og hjælper mig til at forstå, hvilke type mennesker jeg arbejder sammen med,og hvordan de reagerer i forskellige situationer. Min DiSC personprofil er lavet på job og viser, hvordan mit adfærdsmønster er på jobbet. Den siger altså intet om, hvordan jeg er, når jeg har fri.