Spring til indhold

Personprofil

I min karriere har jeg gennemgået tests og analyser af mig og min personlighed og personprofil. De viser bl.a., hvordan jeg er på jobbet. I de personlighedstests, jeg har taget, scorer jeg ret ens. Der er naturligvis små variationer, men der er ikke de store forskelle.

The Predictive Index

Tre gange over en periode på fire år har jeg taget en PI Behavioral Assessment via PI The Predictive Index. Hver gang er jeg blevet Rebellen, hvilket er oversat fra The Maverick på engelsk. Det er nok meget passende, når jeg er blevet The Maverick tre gange efter hinanden. En maverick er en uortodox person eller uafhængigt tænkende person, hvilket er lidt noget andet end en rebel. Men ok, jeg kan godt se, hvorfor det er blevet oversat således. Her er de vigtigste punkter fra testens rapport.The Predictive Index

Oversigt
Allan er en selvsikker, uafhængig selvstarter og konkurrencemenneske, initiativrig, har en stærk prioriteringsevne og kan træffe beslutninger og tage ansvaret for dem. Han kan reagere og tilpasse sig hurtigt til skiftende omstændigheder og komme med ideer til, hvordan de skal tackles.

Han er målbevidst og går efter at få tingene klaret hurtigt. Han reagerer positivt og aktivt på udfordringer og pres, og han har tillid til sin egen evne til at håndtere nye problemer og mennesker. Han er en udadvendt, afbalanceret person, en livlig og entusiastisk kommunikator med en tendens til at være lidt mere autoritativ end overtalende i sin stil. Allan taler hurtigt, med sikkerhed og overbevisning og har en stimulerende indflydelse på andre samtidig med, at han er fast, direkte og selvsikker i sin omgang med dem.

Hans arbejdstempo er udpræget højere end gennemsnittet. Han lærer og handler hurtigt. På den anden side vil han blive utålmodig og rastløs, hvis han skal udføre gentagne opgaver med rutinedetaljer eg struktureret arbejde. Han vil uddelegere sådanne opgaver, hvis hans stilling tillader det, og vil følge op fokus på gennemførelse og præstationer frem for på, hvordan tingene blev gjort. Med interesse i andre mennesker og deres udvikling vil Allan uddelegere autoritet, men dog begrænse uddelegeringen til personer, som han har stor tiltro til, og følge op ved at presse på for resultater til tiden.

Han tager beslutninger om mennesker og situationer hurtigt. Han vurderer, hvad der generelt foregår, og frem for dybtgående undersøgelser samler han de informationer sammen, som han har, og handler med fast hånd. Han er sikker på sine egne antagelser om manglende informationer og føler sig godt tilpas med at handle, selv uden at have alle informationer. For Allan er kontinuerlig fremgang mod det overordnede mål vigtigere end altid at være præcist på rette spor. Han er fleksibel og om nødvendigt tilpasse retningen, når tiden er dertil.

Stærkest adfærd
Han når sine mål, fordi han er initiativrig, har gennemslagskraft og forstår, hvornår tingene haster. Han udfordrer åbent verden omkring sig.

Han fremlægger sine ideer på en selvstændig måde, og de er ofte innovative og skaber forandring, hvis de sættes i værk. Han arbejder sig handlekraftigt igennem og udenom alt, som hindrer færdiggørelse af det, han ønsker at opnå. Han giver igen, når han bliver udfordret.

Han er utålmodig efter at se resultater. Han presser sig selv og andre for hurtigt at kunne implementere, og han er meget mindre produktiv, når han arbejder på rutine.

Han er risikovillig, modig og fokuserer på fremtidige mål, og han er mere optaget af, hvor han er på vej hen, end hvordan han skal nå dertil, eller hvor han har været. Omstillingsparat, arbejder fleksibelt. 

Træffer beslutninger og handler, selv med begrænset dokumentation for beslutningen. Sikker på sine egne ideer og uimponeret af traditioner. Fleksibel tilgang til at gøre ting efter ‘bogen;’ bøjer ofte reglerne og gør tingene på sin egen måde. En innovativ og nytænkende person, som ikke lader sig slå ud af nederlag.

Han tager selv initiativ til at komme i kontakt med andre. Han er åben, givende, og opbygger og benytter sig af relationer for at gøre sit arbejde.Han taler tilpas flydende, hurtigt og meget. Han overtaler og motiverer entusiastisk andre ved at overveje deres synspunkter og siden tilpasse sin kommunikation.

Samarbejdende: Han arbejder som regel sammen med og igennem andre. Han forstår intuitivt samarbejde, holdets dynamik og relationer mellem mennesker.

DiSC personprofil

Jeg har fået lavet flere DiSC-personprofiltest gennem tiden. I den to nedenstående er der ti års forskel. De seneste er lavet i forbindelse med et kursus på Tack International i juni 2021. Jeg er D over i med skygge i kompetencesøgende.

DiSC

Rapporten siger: “… du er formentlig aktiv og du presser dig selv for at opnå ambitiøse mål. Du kan godt lide at arbejde i et hurtigt tempo, og du har begrænset tålmodighed tilovers for ting, der bremser udviklingen… Fordi du har et stort behov for variation, er du ofte ivrig efter at gribe nye muligheder, selv om det betyder, at du skal skifte retning… Du påtager dig gerne ansvar, og du nyder formentlig, når du får lov til at tage styringen.”

“Selv om du har evnen til at skabe fremdrift, undgår du at lade dig distrahere at detaljer, og du foretrækker muligvis at uddelegerer mere dybdegående ansvarsområder til andre… Du har tilbøjelighed til at være modig og eventyrlysten. Du er åben overfor at løbe en risiko… Lige som andre med Di-stilen knytter du sikkert de forbindelser, du har brug for for at skabe resultater. Du er temmelig åbenhjertig og selvsikker… din vigtigste egenskaber er formentlig din store energi, dit drive for at få tingene til at ske og din evne til at inspirere andre.” 

Min DiSC-profil betyder, at jeg har følgende prioriteter:

 • Handlingsorienteret
 • Resultatskabende
 • Skabe entusiasme
 • Demonstrere ekspertise
 

Den tidlige DiSC-personprofil er fra 2011 og blev lavet på et lederkursus. Den ser lidt anderledes ud med mindre kompetencesøgning, men ellers minder de meget om hinanden.

 • Dominans: 17
 • Social indflydelse: 7
 • Stabilitet: -8
 • Competencesøgende: -16
Ifølge Wikipedia er mennesker, der scorer højt i “D”, meget aktive i løsningen af problemer og udfordringer. En DiSC-personprofil giver selvindsigt og hjælper mig til at forstå, hvilke type mennesker jeg arbejder sammen med, og hvordan de reagerer i forskellige situationer. Min DiSC personprofil er lavet på job og viser, hvordan mit adfærdsmønster er på jobbet. Den siger altså ikke nødvendigvis så meget om, hvordan jeg er, når jeg har fri.
 

Personlig styrkeprofil

I forbindelse med et jobskifte i 2014 fik jeg lavet en personlig styrkeprofil. Den viser, at jeg scorer højest i kategorierne visdom og lederskab og lavest i mådehold. I de forskellige kategorier scorer jeg højest i:

 • Visdom: opfindsomhed og videbegær
 • Lederskab: lederevner og entusiasme
 • Medmenneskelighed: social intelligens og venlighed
 • Retfærdighed: fairness og mod
 • Mådehold: Selvkontrol (dog ikke særlig højt)
 • Transcendens: humor og taknemmelighed

MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

I efteråret 2013 fik jeg lavet en MBTI typeindikatortest på jobbet. Ifølge den er jeg ENTP’er.

 • E (ekstrovert)
 • N (intuition)
 • T (tænkning)
 • P (opfattelse)
 

Det betyder, ifølge litteraturen om emnet, at jeg ser muligheder, og min verden er fuld af spændende udfordringer. ENTP’er opfinder kreative løsninger, mens de stoler på deres evne til at improvisere og nyder at udfolde deres opfindsomhed. ENTP’er bruger deres tænkning til at analysere situationer og deres ideer til at planlægge. ENTP’er er igangsættere og snarrådige.