Spring til indhold

Lederstil

Den motiverende leder

Min lederstil er motiverende. En IPA leadershipanalyse (Integral Personligheds Analyse) fra maj 2024 viser, at jeg er den motiverende leder. Jeg har ifølge undersøgelsen de personlige evner og egenskaber, der skal til for at kunne varetage opgaver, hvor evnen til at inspirere og motivere andre er de vigtigste succeskriterier. Den skriver endvidere, at jeg kan som person navigere i vanskelige sociale situationer og håndtere komplekse sociale processer, hvor samarbejde, konfliktløsning og kommunikation er nøglefaktorer. 

IPA leadership (Integral Personligheds Analyse)

Rapporten siger også: At realisere disse personlige evner og egenskaber og anvende dem i et lederskab forudsætter, at ambitionerne og erfaringen er til stede. Hvis yderligere læring og refleksion indgår som en væsentlig del af den personlige bagage, har Allan potentialet til at kunne håndtere de konflikter og modsigelser, der ligger i SAMTIDIG at skulle møde og tilfredsstille modsatrettede behov. 

Behovet for at drive enheden frem mod konkrete mål og resultater OG behovet for at initiere de sociale processer i virksomheden, der skaber sammenhæng, mening og motivation. Såfremt alle disse forudsætninger er til stede, har Allan allerede et omfattende ledelsesansvar, der også omfatter ledelse af andre ledere, eller potentialet til at varetage dette ansvar.